Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych

w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po

endoskopiach.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 133 godziny dydaktyczne, w tym:

  • zajęcia teoretyczne – 63 godziny,
  • zajęcia praktyczne – 70 godzin

Nasze kursy odbywają się w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 26. Tel: 604 335 407

Nabór trwa.