Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie

szczepień ochronnych, z postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego

odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi

80 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 35 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 45 godzin.

Nasze kursy odbywają się w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 26. Tel: 604 335 407

Nabór trwa.